BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
9.243.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.566.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.159.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.414.000
Được xếp hạng 0 5 sao
5.780.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
1.441.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.965.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.566.000
Được xếp hạng 0 5 sao
5.581.000
Xem thêm

BÀN GIÁM ĐỐC

Được xếp hạng 0 5 sao
9.243.000
Được xếp hạng 0 5 sao
7.828.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.938.000
Được xếp hạng 0 5 sao
11.781.000
Được xếp hạng 0 5 sao
3.554.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.068.000
Được xếp hạng 0 5 sao
5.332.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
3.727.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.960.000
Xem thêm

BÀN TRƯỞNG PHÒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
2.859.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.298.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.729.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.548.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.247.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.819.000
Được xếp hạng 0 5 sao
4.328.000
Được xếp hạng 0 5 sao
5.581.000
Được xếp hạng 0 5 sao
5.780.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.976.000
Xem thêm

GHẾ VĂN PHÒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
3.350.0005.621.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
2.016.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Xem thêm

GHẾ GIÁM ĐỐC

Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
3.141.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
2.889.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Xem thêm

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
2.016.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.358.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.484.0001.749.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
2.325.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.904.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.889.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.104.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
1.698.0003.269.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Xem thêm

GHẾ NHÂN VIÊN

Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
544.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
556.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.310.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.507.0001.665.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
544.000
Được xếp hạng 0 5 sao
581.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Xem thêm

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
3.349.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.178.0001.334.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
Được xếp hạng 0 5 sao
2.032.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.344.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.954.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.097.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.066.0003.917.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
2.395.000
Được xếp hạng 0 5 sao
936.000
Xem thêm

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Banghehoaphat.net là đơn vị phân phối hàng đầu của Nội Thất Hòa Phát, với hơn 10 năm kinh nghiệm là đối tác đáng tin cậy trong việc phân phối các sản phẩm nội thất. Với sự uy tín và chất lượng đã được khẳng định, banghehoaphat.net là địa chỉ tin cậy cho các khách hàng có nhu cầu về nội thất văn phòng, bàn ghế Hòa Phát.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Trở thành một siêu thị nội thất uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực phân phối nội thất. Thiên Khang không ngừng cập nhật xu hướng, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm nội thất đẳng cấp nhằm kiến tạo nên các không gian tiện nghi, thoải mái và khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho mỗi khách hàng.