Ghế giám đốc SG920

Thông số ghế giám đốc SG920
Chiều rộng Chiều sâu (tăng/giảm) Chiều cao (tăng/giảm)
67 cm 70 – 159 cm 88 – 117 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .